Page 1 of 1

An old acqaintance has returned

PostPosted: Fri Jan 30, 2004 6:32 pm
by Aulus Dionysius Mencius
Salvete, mi Belgae

Als zijnde uw praefect wilde ik hiermee even melden dat Q. Pomponius Atticus terug is.

Hartelijk welkom, zou ik zeggen.

Allé, valete optime, amici